Ýekşenbe, 26 Mart 2023

Adobe kompaniýasy birnäçe önümleri üçin howpsuzlyk täzelenmelerini çykardy

Adobe kompaniýasy birnäçe önüminleriniň gowşaklyklaryny aýyrmak üçin howpsuzlyk täzelenmelerini çykardy. Ýaramaz niýetli ulanyjy gowşak ulgamda uzaklykdan kod ýerine ýetirmek, maglumatlary aýan etmek, hukuklary artdyrmak üçin bu gowşaklyklaryň birnäçesinden peýdalanyp biler.

Ulanyjylara Adobe kompaniýanyň aşakda görkezilen howpsuzlyk maslahatlary bilen tanşyp, gerekli bolan täzelenmeleri gurnamagy maslahat berilýär:

Çeşme: adobe.com

12 Ýanwar 2023

-
260