Saturday, 28 January 2023

LAWS

Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda Türkmenistanyň Kanuny


Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny


Aragatnaşyk hakynda Türkmenistanyň Kanuny


Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda Türkmenistanyň Kanuny